Sunday, January 8, 2017

2017 ජනවාරි හා පෙබරවාරි දෙශණා


වැලිමඩ මොරගොල්ල ධර්ම ගවේශී ආර්ය්‍ය සදහම් සමිති ශාලාවේ
2017-01-26 දින පැවැත්වූ ධර්ම දෙශණා


   

දෙශණා-01              දෙශණා-02           දෙශණා-03
2017-01-21 ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සිදුකල දේශනය


                                                    දේශනය
කුරුනෑගල තරුණ බෞද්ධ ශාලාවේ පැවැත්වූ දෙශණාව

දෙශණාව-01                  දෙශණාව-02                  දෙශණාව-03

දෙශණා-04                    දෙශණා-05                     දෙශණා-06 

දෙශණා 07                  දෙශණා 08                      දෙශණා 09                 දෙශණා 10

දෙශණා -11                 දෙශණා -12                  දෙශණා -13    
2017-01-08 මහා නුවර දෙශණාව

දෙශණාව-01              දෙශණාව-02       දෙශණාව-03

No comments:

Post a Comment