Saturday, April 9, 2016

නුගේගොඩ සුභ්‍රද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේ දෙශණා මාලාව.නුගේගොඩ සුභ්‍රද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේ 2016-04-09 සෙනසුරාදා සිට
සෙනසුරාදා  දින හතක් පවත්වන දෙශණා මාලාව.

දෙශණා - 01

දෙශණා - 02

දෙශණා - 03


දෙශණා - 04

දෙශණා - 05

දෙශණා - 06


දෙශණා - 07


දෙශණා - 08

දෙශණා - 09

දෙශණා - 10

දෙශණා - 11

දෙශණා - 12

දෙශණා - 13

දෙශණා - 14

දෙශණා - 15

දෙශණා - 16

දෙශණා - 17

දෙශණා - 18

දෙශණා - 19

දෙශණා - 20

No comments:

Post a Comment